Masz talent? – Jak odkryć wyjątkowe predyspozycje Pracowników?

W poprzednim artykule podkreślałam wagę rozmowy z pracownikami. Managerom daje to nie tylko doskonałe narzędzie do inspirowania, motywowania oraz budowania swojego autorytetu. Liderom pozwala również na wyłonienie z zespołów ludzi o wyjątkowych zdolnościach, czyli prawdziwych pereł, które dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogą dać wiele pożytku zarówno firmie, jak również pracownikowi.

Drugi wymiar posiadania talentów to uruchomienie samonapędzającej się maszyny. Jeśli w firmie są ludzie, którzy wyróżniają się w swojej dziedzinie, to inni chcą dołączyć do zespołu.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Stąd chcę podkreślić, że zarządzanie talentami w firmach jest niezbędnym czynnikiem ich rozwoju. Niestety jest to bardzo często zaniedbywany obszar. Mając na celu budowanie mocnej organizacji ważny jest nie tylko kapitał finansowy, ale przede wszystkim kapitał intelektualny. Dzięki niemu jesteśmy w stanie rozwinąć firmę, a tym samym wzmocnić pozycję na rynku.

Świadomy Lider sam kreuje rzeczywistość umożliwiając wychwycenie talentów i możliwości swoich pracowników. Jego działania służą wyłonieniu jednostek wybitnych oraz zwiększaniu potencjału firmy.

Utalentowany pracownik współtworzy projekty, które wygrywają w oczach klientów, a czasami nawet w oczach jury w konkursach. Stawia to organizację na wyższym poziomie – firma ma fachowców, innowacyjne projekty, zdobywa nowych Klientów, może również wyżej wycenić swoje produkty i usługi.

Utalentowani innowatorzy mogą również doprowadzić do opracowania nowych pomysłów, które firma może opatentować i podwyższyć swój kapitał. Kapitał osobowy skutkuje powstawaniem nowych wartości rynkowych w firmie: powstaje nowy produkt, nowe rozwiązanie ekonomiczno-finansowe, oszczędności, rozwiązania proekologiczne, nowa jakość lub nowatorskie rozwiązanie organizacyjne, które na przykład zwiększą efektywność pracy.

Jak wyłonić talenty i dać im się rozwijać? Ja wyróżniam 5 kroków.

Pierwszy z nich to rozmowa – uważam, że stała komunikacja z pracownikami pozwala znaleźć potencjał. Podczas rozmowy Managerowie powinni również zwrócić uwagę na predyspozycje i umiejętności miękkie. Czasami okazuje się, że pracownik nie jest idealnie przeznaczony na dane stanowisko, ale nie oznacza to również, że od razu trzeba rezygnować z współpracy z nim. Prosty krok zmiany stanowiska, zakresu odpowiedzialności oraz celów może okazać się strzałem w 10.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Drugi krok do poznanie zainteresowań pracownika. To również rozmowa, ale już mniej „oficjalna” przy kawie lub na przerwie lunchowej. Dla mnie ważne są nie tylko dziedzina, w której specjalizuje się mój zespół, ale również hobby, pasje, sposób spędzania czasu poza pracą. Czasami stworzenie mixu projektowo-hobbistycznego przynosi dużo większe zaangażowane jednostki, motywację do działania oraz sukces projektu.

Trzeci krok, który musi postawić Manager to wyznaczenie nowych zadań. Podkreślam – nie mówię tu o całych projektach, które realizuje zazwyczaj zespół, ale mniejszych, nowych zadaniach, które rozpoznają możliwość dalszego rozwój kariery. Zadania powinny być sformułowane w bardzo czytelny sposób oraz omówione z Pracownikiem.

Bardzo ważny jest również cel zadania jaki postawi sobie Lider. Cele mogą być różne: Sprawdzenie pewnych predyspozycji; Znalezienie nowego obszaru działania; itp.. To jaki cel chce osiągnąć Manager jest najistotniejszym elementem, bo dzięki temu zadanie będzie weryfikowalne oraz pokaże nowy obraz pracownika.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Czwarty krok – współdziałanie ­– jest kontynuacją wyznaczania działań. Pracownik w całym procesie nie może zostać SAM. Dlatego też ważna jest kontrola nad realizacją zadania, a także współpraca pomiędzy Jednostką, a Managerem. Eliminowanie oraz rozwiązywanie trudności, które dla Pracownika mogą być nowością. Pomoc w znalezieniu ścieżki rozumowania albo dojście do źródeł wiedzy, staje się w takich sytuacjach podaniem ręki i rozwinięciem skrzydeł dla Pracownika.

I ostatni piąty krok, o którym żaden Lider nie może zapomnieć – pozwól się wykazać. Manager ma za zadanie współdziałać, ale nie rozwiązywać zadania. To dla Pracownik ma zrealizować zadanie przy współpracy z Liderem lub całym zespołem.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Podsumowując utalentowany pracownik to taki człowiek, który w ponad przeciętny przyczynia się realizacji strategii organizacji i wyróżnia się dużym potencjałem do dalszego rozwoju. Lider może wiedzieć, że Go ma, albo nie. Warto przejść z Nim 5 wspólnych kroków i odkryć jego wyjątkowe cechy. Uważam, że każdy ma w swoje zdolności. Sztuką jest je odkryć i rozwinąć, aby dawały satysfakcję. Jestem zdania, że każdy ma predyspozycje, które można wykorzystać w dowolnej firmie, trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie. Ale to już rola Liderów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *