Po co nam autorytet?

Zdarza się, że wielu z nas zapomina o ludziach i ich wartościach, z których jest zbudowana każda firma. Według mnie jest to bardzo ważna składowa efektywnego i przyjaznego rozwoju każdej organizacji. Powinniśmy rozpatrywać to zarówno w perspektywie pracowników, jak i klientów. Uważam za bardzo ważne we wszystkich działaniach firmy jest spojrzenie na ludzi nie tylko jako na zespołu, ale również jednostki. Ma to znaczenie przy budowaniu struktury, delegowaniu zadań, rozwoju i zaangażowaniu.

W każdej koncepcji zarządzania szczególne znaczenie mają potrzeby i pragnienia jednostki, która jak cegła buduje naszą organizację. Najprościej opisuje to schemat myślenia i postępowania człowieka Abrahama Maslowa.

Zrozumienie potrzeb zarówno zespołu, jak jednostki wymaga rozmów, obserwacji, wspólnej pracy i indywidualnego podejścia. Nie ma wymuszonej potrzeby rozmawiania o tym głośno, konieczne jest dawanie poczucia posiadania wiedzy, zrozumienia i motywacji do działania. W organizacjach pracują ludzie z różnorodnymi charakterami, potrzebami i sposobem życia. Nie oznacza to, że kluczem do sukcesu jest zatrudnianie ludzi według jednego klucza, ponieważ na różnych stanowiskach potrzebujemy zróżnicowanych cech charakteru oraz predyspozycji.

Z moich obserwacji najlepszym rozwiązaniem jest obcowanie z ludźmi i inspirowanie ich do działania. To jest krok do sukcesu zbudowania organizacji oraz zadowolenia naszych klientów. Zauważyłam, że czym jest bardziej zrozumiałe DLACZEGO dla wszystkich jednostek w firmie tym wyznaczanie odgórnych celów zaczyna schodzić na dalszy plan. Zaangażowana jednostka, która zna ideę, sama wyznacza sobie cele i dąży do jak najlepszych efektów. Dlatego warto czasami zatrzymać się i przekazać jednostce ideę, która sama wciągnie ją we wspólne dzieło.

Powinniśmy określić nową definicję pracownika. Odejść od przypisywania w naszych głowach określeń sprecyzowanych w Kodeksie Pracy oraz celów stawianych przez biznes, które ograniczają i wyznaczają podwładność.

Dużo bardziej efektywny jest człowiek, którego częścią życia staje się praca, ale postawiona w równowadze z życiem osobistym. Wtedy jego zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności staje na wyższym poziomie, ale to nie wszystko. Daje nam jeszcze inne bardzo ważne rzeczy, a mianowicie zrozumienie idei działalności, utożsamienie się z firmą, lojalność w stosunku do niej przez budowanie wzajemnych relacji oraz wspólne dążenie do wyznaczonych celów. Szczególnie podkreślę tu słowo „wspólnie”, ponieważ jest ono kluczowe przy dwóch pierwszych założeniach do osiągnięcia sukcesu – zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności.

Simon Sinek opisał w swojej książce „Zacznij od Dlaczego” wyjątkowy „Złoty Krąg”. Podkreśla on, że w dzisiejszych czasach Szefowie motywują przez MANIPULACJĘ, a nie korzystają z najbardziej efektywnego narzędzia jakim jest INSPIROWANIE ludzi. Można uczynić to tylko wtedy, gdy zatrzymamy się na chwilę i sami odpowiemy sobie na pytania – Co? Jak? Dlaczego?.

Co? To nic innego jak – Co robi nasza firma? Co chciałaby robić? Jakie ma produkty? Jak? – Jak to robi? Jakie są tego wartości wyróżniające? Unikatowa cecha produktu? Oraz najważniejsze, ale za razem najtrudniejsze do określenia – Dlaczego? – Musimy dążyć, do bardzo przejrzystego komunikatu DLACZEGO robimy to CO robimy i JAK robimy? Musimy ZAINSPIROWAĆ ludzi po drugiej stronie, aby w nich pojawiła się chęć robienia, zrozumienie, poczucie odpowiedzialności i dalsze przekazywanie naszej WIZJI. 

W zarządzaniu ważne jest również, aby DLACZEGO, czyli nasz cel był jasno zrozumiany przez najbliższe otoczenie Pracownika, aby on sam mógł się rozwijać. Istotne jest również to, że nie uzyskamy tego samego zaangażowania, jeśli Pracownik będzie odcięty od świata osobistego. Jest to bardzo częstym zjawiskiem wśród obecnej Ery Pracowników. Żaden ze scenariuszy nie pozwoli osiągnąć sukcesu osobistego i sukcesu organizacji.

Istotne w tworzeniu autorytetów jest inspirowanie ludzi, czego efektem stanie się czynne zaangażowanie w realizację projektów z sukcesem. Ludzie, którzy czują autorytet, wiedzą do czego dążą. Solidnie zbudowany autorytet jest podstawą do rozwoju osobistego oraz rozwoju firmy.

Ważne jest, aby bez względu na posiadane stanowisko, budować swój autorytet i w jasny sposób definiować DLACZEGO tak postępujemy. Zadaniem managerów jest inspirować współpracowników do kształtowania swojego wizerunku w obszarach merytorycznych i budowania relacji. Autorytet tylko w jednym z tych obszarów niejako specjalizuje pracownika, przez co jest postrzegany jako doradca, a nie jako osoba, z którą się współdziała i tworzy. 

Podsumowując: praca nad sobą oraz swoim wizerunkiem wśród współpracowników daje pozytywne efekty dla jednostki, a także zwiększa wyniki firmy oraz skutkuje efektywną pracą zespołową. Mocny autorytet przekazuje mocne DLACZEGO. Współpracownicy wiedzą w jakie wartości wierzy, ale też, że warto za nim iść…

Kto z Was ma podobne zdanie i stosuje na co dzień te zasady?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *