Zamiast manipulować – inspiruj!

Pozycja Lidera nie wiąże się z posiadaniem stanowiska, ale z wartościami, które wyznaje dana osoba. Za taką osobą nie powinno się iść dlatego, że się musi. Również, nie dlatego, że zostało się zachęconym. Czy dlatego, że się go boi, ale dlatego, że się chce. Ma to swoje użycie zarówno w biznesie, polityce, jak i w życiu osobistym.

Bycie Liderem może ujawniać się we wszystkich sferach naszego życia. Posiadanie cech przywódczych i jasno określonych wartości może w idealny sposób zgrać zespół, stworzyć niezastąpiony team do osiągania sukcesów. Ludzi, którzy sobie pomagają, grają zawsze razem, a nie przeciwko sobie. W takiej społeczności króluje rozmowa, zrozumienie potrzeb, motywacja i inspiracja do działania.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Sukces nie byłby możliwy bez Lidera, który chce podzielić się swoją wizją z otoczeniem – zainspirować. Jednak, aby odnieść sukces, musi istnieć dwustronna komunikacja. Po drugiej stronie musi znaleźć się również zrozumienie wizji oraz sposobu jej realizacji.

Niestety, w takich działaniach jest bardzo cienka granica pomiędzy MANIPULOWANIEM, a INSPIROWANIEM. Przed Liderami stoi wyzwanie. Trzeba być bardzo świadomym swojej wizji, aby nią zainspirować otoczenie, a nie wywierać naciski przez wykorzystywanie metod psychologicznych.

Zauważyłam duże podobieństwo pomiędzy życiem osobistym, a sferą biznesową. Z taką tylko różnicą, że środowisko rodzinne w bardzo szybko wychwytuje manipulację, uczy się jej i wykorzystuje przeciwko „Liderowi”. Natomiast w środowisku biznesowym, gdzie panuje podwładność i obowiązek wykonywania poleceń „Lidera”, zespół widzi i akceptuje manipulację do granic swojej wytrzymałości. Poziom tej granicy jest sprawą indywidualną, a jej przekroczenie skutkuje ucieczką od „Lidera” – np. przejściem do innego zespołu.

Przywództwo to nie tylko wygłaszanie porywających przemówień, ale gesty, argumentacja, współpraca, inspirowanie oraz wspólna realizacja projektów. Managerowie muszą zdać sobie sprawę, że sami nie zdziałają wiele. Dlatego też myśląc o odniesieniu sukcesu, muszą stworzyć swoją wizję (lub przyjąć wizję i misję firmy) i wiarygodnie ją przekazać.

Psycholog Jacek Santorski stwierdził, że „Osoba, która ma wizję i przejawia odwagę w jej realizacji, staje się naturalnym liderem dla reszty zespołu, bo jego członkowie podświadomie czują, że jest to właściwy człowiek, za którym jest sens podążać.” Zgadzam się z tym całkowicie, ale czy współcześni managerowie, potrafią to wykorzystać?

Sekret tkwi w podjęciu właściwej decyzji – inspirować czy manipulować? Manipulacja działa w bardzo krótkim okresie. Inspirowanie ludzi pociąga za sobą długofalowe sukcesy. Liderzy muszą zapamiętać sobie słowa Simon Sinek’a „Manipulacje prowadzą do transakcji, ale nie do lojalności”. Manipulowanie ludźmi jest bardzo skuteczne zarówno w sferze Klientów jak i Pracowników, gdy w grę wchodzą jednorazowe zachowania. Nie jest to jednak metoda efektywna, jeśli zależy nam na długofalowych relacjach, które zbudują społeczność wspólnie dążącą do celów i osiąganiu sukcesów ekonomicznych.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Manipulacja prowadzi do frustracji, szukania alternatywy, znajdowaniu inspiracji do działania oraz szybkiego spadku efektywności. Pracownik, który będzie motywowany za pomocą manipulacji, po pewnym czasie odkryje, że to co wykonuje nie jest cząstką jego świata. Będzie wykonywał polecenia nie utożsamiając się z decyzjami. Zmniejszy się jego zaangażowanie i będzie chciał unikając odpowiedzialności za zadania. Z dnia na dzień zwiększy się dysproporcja pomiędzy realizacją wizji firmy, a szukaniem alternatywy. Potwierdza to również Janusz Korczak w swojej wypowiedzi „Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne.”

Jak tego uniknąć?

Pierwsze to zrozumieć wizję firmy, w której się znajdują. Jeśli jej nie ma trzeba ją znaleźć. Każda firma musi mieć bardzo jasno określony cel, który sprawia, że to co robi ma spodobać się wyznaczonej przez siebie grupie docelowej.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Po drugie musi umieć zainspirować ludzi, do których chce dotrzeć (zarówno w sferze Pracowników, jak i Klientów). W inspirowaniu ważny jest sposób przekazywania informacji, pewność w wypowiadaniu komunikatu, argumentacja oraz rozwiewanie wszelkich niejasności. Jeśli w przekaz zaczyna wątpić Lider, wizja się rozmywa i staje się nieczytelna zarówno dla Pracowników oraz Klientów.

Po trzecie umieć wzbudzić zaufanie, podtrzymywać motywację i swoimi czynami nigdy nie odchodzić od wyznaczonej wizji.

Przejdźmy więc do realizacji!

Według mnie kluczowa jest relacja z zespołem. Czynnikiem wpływającym na wyrazistość podążania za Liderem jest zaufanie. Należy jednak przy tym być bardzo ostrożnym, ponieważ nie należy ono do sfery racjonalnej, ale do sfery uczuciowej. Nie jest ono zależne od rozważań ekonomicznych. Zaufanie zaczyna się pojawiać, gdy zaczynamy wierzyć w to, że po drugiej stronie jedyną przesłanką jest chęć kreowania świata zgodnego z wizją. Na zaufanie Liderzy muszą sobie zapracować. Budować obraz wartości, które będą czytelne dla społeczności. Przedstawiać wizję, w którą uwierzą i będą chcieli za nią realizować.

Drugie kluczowe zadanie to budowanie motywacji, aby realizować projekty nie tylko w zakresie wizji, ale również zysków ekonomicznych. Dlatego też bardzo ważną rolę w inspirowaniu odgrywa komunikacja. Każda prezentacja, wyznaczanie zadań i kontrolowanie efektywności powinno być rozmową, podczas której Lider przekazuje wiedzę, analizując i słuchając w tym samym czasie drugiej strony. Każdy projekt musi spełniać kryteria zarówno wizją, jakością firmy, ale również kryteriami finansowymi. Dobrze zmotywowanym pracownikom będzie zależało na jak najbardziej efektywnej realizacji projektu zarówno zgodnego z wizją, ale również sukcesem ekonomicznym.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na inspirowanie ludzi według mnie jest działanie spójne z wypowiadaną misją. Prawdziwy Lider nie tylko musi w bardzo czytelny i przekonujący sposób informować o wizji swoich działań, ale równie mocno akcentować i realizować swoje mikrodziałania w zgodzie z wizją. W sytuacji, gdy działania nie są spójne – spada wiarygodność, a co za tym idzie zaufanie i motywacja. W konsekwencji, ponieważ chcąc osiągać co raz większe zyski – skupiamy się na wskaźnikach, a tracimy swoją wizję. W skutek tego zmieniamy swoje postępowanie i inspirowanie zastępujemy krótkowzroczną manipulacją.

Moja wizja?

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Według mnie budujmy mocne zespoły, złożone z zainspirowanych, pełnych siły i energii ludzi. Twierdzę podobnie jak Andrzej Nitecki, że „Człowiek w dzisiejszych czasach to wskaźnik konkurencyjności. O wiele łatwiej dziś pozyskać kapitał, technologie, know-how. O wiele trudniej wartościowych ludzi. Jeszcze trudniej zatrzymać ich przy sobie.”

We współczesnym świecie przestańmy koncentrować się na wskaźnikach, technice i zarządzaniu projektami, a zobaczmy po drugiej stronie człowieka, który ma swoje zdanie, życiowe cele i potrzeby. Dzięki odwróceniu tych priorytetów zbudujemy efektywne przedsiębiorstwo z efektywnymi pracownikami i lojalnymi klientami.

Współcześni liderzy nie skupiają się na wizji i sile, aby zdobyć ludzi, porwać ich i tworzyć niezwyciężone zespoły zarówno pracowników, jak i klientów. Tak wiem. Wymaga to dużej odwagi i pracy, ale może zanieść firmę dużo dalej niż krótkowzroczne działania manipulacyjne i patrzenie tylko na kryteria ekonomiczne. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *