Krytyka – można inaczej!

Zarządzanie ludźmi ma swoje bardzo pozytywne strony, ale równie wiąże się z rozliczeniem ich efektów pracy lub sposobu jej wykonania. Będąc liderem powinniśmy mieć wiedzę i umiejętności jak konstruktywnie wyrażać opinię, aby pomóc drugiej osobie stać się lepszym. Przed tworzeniem zespołu każdy Manager powinien jasno określić cel i tworzyć społeczność, która będzie się wzajemnie wzmacniać….

Kontynuuj czytanie